Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

De opleiding Professional Restauratie

Een combinatie van theorie en praktijk

De opleiding Professional Restauratie is een beroepsbegeleidende opleiding (BBL). Dat betekent dat u één dag per week of één middag en avond per week naar school gaat. De overige tijd werkt u bij een erkend leerbedrijf. U heeft dus (zicht op) een baan nodig in de monumentenzorg. Als maatwerk is ook een combinatie van de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mogelijk.

Theorie

In de opleiding Professional Restauratie wordt veel aandacht besteed aan historische constructies, de gebruikte materialen en afwerking. Hierbij komen ook de juiste methoden en gereedschappen aan de orde. Het kennen en herkennen van bouwstijlen leert u bij het vak Geschiedenis van de bouwkunst. Het documenteren, opnemen van bouwsporen en gebreken is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit wordt geoefend door het opmeten en schetsen in de praktijk. Tot slot wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving in de monumentenzorg. Daarnaast krijgt u les in de algemene vakken Nederlands, Engels en rekenen.

Praktijk

De kern van de opleiding Professional Restauratie bestaat uit het uitvoeren van een aantal projecten in de praktijk. Binnen deze projecten zijn de vereiste kerntaken en competenties verwerkt. Competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en een goede beroepshouding. Een beperkt aantal projecten wordt binnen de school gezamenlijk uitgevoerd. De overige projecten komen uit uw eigen werkomgeving. Biedt uw werkomgeving geen geschikt project, dan helpt de school bij het vinden van een alternatief project, zodat u uw opleiding af kunt ronden met een diploma