Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

De opleiding Professional Restauratie

Het werkveld van de Professional Restauratie

De Professional Restauratie werkt bij architecten- en adviesbureaus in de monumentenzorg aan plannen voor onderhoud of restauratie. Als inspecteur of adviseur bij de Monumentenwacht voert de Professional Restauratie bouw-kundige inspecties uit of adviseert de eigenaar over de aanpak van het onderhoud. Uw werkplek kan ook een (restauratie)bouwbedrijf zijn. U bent betrokken bij de calculatie/werkvoorbereiding of u werkt als voorman/ uitvoerder aan onderhoud/restauratie van monumenten. Bij een gemeente regelt de Professional Restauratie niet alleen vergunningen en subsidies, maar doet ook de begeleiding van restauraties en onderhoud. Ons land kent veel
profit en non-profit organisaties die monumenten beheren. Ook daar kunt u
als Professional Restauratie aan de slag om te zorgen dat de monumenten in
goede staat worden gebracht en blijven.

Uit het goede hout gesneden

Bij de opleiding Professional Restauratie gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om een goede beroepshouding. Het begint bij belangstelling voor oude constructies en vakmanschap, gevoegd bij nieuws-gierigheid. Hoe zit het in elkaar? Waarom deed men dat zo? Naast deze belangstelling is inventiviteit een vereiste. Hoe maak ik een vertaalslag naar hergebruik of de eisen voor herbestemming. Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en rekenvaardigheden zijn nodig voor het opstellen van professionele begrotingen en planningen. Bij een bouwvergadering, werkoverleg of een opname komt het aan op het maken van goede verslagen en afspraken. Bij het aandragen van
alternatieve oplossingen of het presenteren van een plan weet u dit goed te
 verwoorden en over te brengen.