Deze website werkt goed met moderne browsers zoals IE9+, Firefox, Chrome en Safari

Projecten

Alphen a/d Rijn Oudshoornsekerk

Kerntaak 4; beheert en onderhoudt de gebouwde omgeving

Beschrijving gebouw

Een kerkgebouw in de trant van het Hollands Classicisme, gebouwd in de vorm van een Grieks kruis door Daniël Stalpaert in 1663-’65 en beschermd door het Rijk. De kerk bevat een serie zeer bijzondere gebrandschilderde ramen uit de bouwtijd en een orgel uit 1783.

Werkzaamheden

Verzamelen van relevante informatie voor het opstellen van een Periodiek Instandhoudings Plan voor het regulier onderhoud, dat aan de eisen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voldoet. Het plan omvat een beschrijving van het gebouw, een toelichting op de werkzaamheden met een begroting en werkomschrijving.
Totaalbedrag over 6 jaar circa € 175.000,00 excl. BTW.